ข่าววงการศึกษา 1 พฤษภาคม 2562

มูลนิธิช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ 
ประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2562
นายสมศักดิ์ ตาไชย เป็นประธานการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2562 คณะกรรมการมูลนิธิช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ประสบอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินมูลนิธิช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ประสบอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประชุม โดยมีนายประสพ ทองอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการ
…สำหรับการให้ความช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ประสบอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ ประจำปี 2561 มีครูและบุคลากรทางการศึกษาขอรับความช่วยเหลือ จำนวน 314 ราย แบ่งเป็นผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 291 ราย ผู้ประสบอัคคีภัย 13 ราย และผู้ประสบวาตภัย 10 ราย

 

เปิดให้แสดงวิสัยทัศน์ เลขาคุรุสภา-สกสค.-องค์การค้าฯ วันที่ 7-8 พ.ค.นี้

https://mgronline.com/qol/detail/9620000041829?fbclid=IwAR280RbArGb7XQHjpwxk8NuMSVR4_OjuGA6oukE4GDkUKHydt9o_KyzDuQk

 

“อรรถพล”สุดปลื้มพา สกสค.คว้ารางวัลเลิศรัฐ

เมื่อวันที่ 29 เม.ย. ดร.อรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เปิดเผยว่า” จากที่ตนได้ผลักดันให้หน่วยงานในสังกัด สกสค.ทั่วประเทศ ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งให้หน่วยงานในสังกัด 10 กว่าแห่งที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ได้นำเสนอผลงานส่งเข้าชิงรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2562 ซึ่งพิจารณาคัดเลือกโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ผลปรากฏว่า จากจำนวนหน่วยงานภาครัฐที่เสนอผลงานเข้าชิงรางวัลรวม 537 ผลงานนั้น หน่วยงานในสังกัด สกสค.ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินผลงานที่จะได้รับรางวัล “ระดับดี” ประเภทพัฒนาการบริการ คือ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดระนอง