ข่าววงการศึกษา “เสมา1 สั่งยกเลิกครูทำบันทึกงานลง Logbook”

https://www.dailynews.co.th/education/684261?fbclid=IwAR3IN51FAfT_1N-zRxPIFswOiQTE3a5RUP-jb_UhbBRD6wFdzVDDVe4SJwE