ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในการพระราชทานเพลิงศพ พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร)

50493334_2288431991201641_8579353197036961792_n

ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในการพระราชทานเพลิงศพ พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร) ในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 เวลา 14.30น.  ณ เมรชั่วคราว                   วัดศรีอภัยวัน ต.นาอ้อ อ.เมืองเลย จ.เลย