ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ สพป.ลย 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต1 ร่วมกับ สำนักงาน สกสค.จังหวัดเลย  จะจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุครูและบุคลากรทางการศึกษา  เนื่องในโอกาสปีใหม่ไทย (เทศกาลสงกรานต์)  ณ บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต1   สำหรับกำหนดการวันจัดกิจกรรม จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป (เร็วๆ นี้)

IMG20180625110635

961578