ขอเชิญท่องเที่ยวโต้ลมหนาว เมืองเลยก๋อ

จังหวัดเลย เป็นจังหวัดที่มีภูมิประเทศที่แตกต่างจากจังหวัดในภาคอีสาน พื้นที่โดยรวมมีลักษณะเป็นที่สูงประกอบด้วยทิวเขาอันสลับซับซ้อนดั่งทะเลภูเขา  มีความหลากหลายทางระบบนิเวศวิทยา ด้วยป่านานาพันธ์ (ป่าเบ็ญจพรรณ) เป็นต้นน้ำลำธารของแม่น้ำหลายๆ สาย  ด้วยภูมิประเทศเช่นนี้ จึงทำให้จังหวัดเลย มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมายให้นักท่องเที่ยวได้เลือกสัมผัส ยิ่งช่วงเดือน พฤศจิกายน – มีนาคม ของทุกๆ ปี เลยก๋อจะมีทัศนียภาพที่สวยสดงดงามกว่าช่วงเดือนอื่นๆ อีกทั้งท่านจะได้สัมผัสทะเลหมอก ดอกไม้งามเมืองหนาว และอากาศเย็นสบาย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสูดอากาศบริสุทธิ์หลังจากต้องประสบกับมลภาวะในเมือง ขอรับรองว่าท่านต้องประทับใจในการมาเยือนเมืองเลย อย่างแน่นอนครับ