ขอเชิญชวนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง ลงทะเบียนฉีดวัคซีน

ขอเชิญชวนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง ลงทะเบียนฉีดวัคซีน โดยการเพิ่มเพื่อนไลน์”หมอพร้อม” หากจองไม่ได้ ให้จองผ่านระบบ http://203.157.173.9:444/vaccin_accept/
ระบบจองวัคซีนโควิด-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย    203.157.173.9