ขยายเวลายื่น ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90/91) ปีภาษี 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ค่ะ

ด้วยสถานการณ์โควิด-19 !!   สรรพากร ขยายเวลายื่น ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
ปีภาษี 2562 ออกไปจนถึง 31 ส.ค. 2563 แล้ว  ท่านที่ยังไม่ยื่น….ไม่รีบก็ได้ครับ…ยังมีเวลาอยู่..
😀😀ร่วมกันอยู่บ้าน/หยุดเชื้อ/เพื่อชาติ😀😀