กิจกรรมประจำวันที่ 30 มกราคม 2562 ของ สกสค.จังหวัดเลย

สมาชิกผู้มาติดต่องาน ประทับใจในการให้บริการของ สกสค.จ.เลย … จึงมอบของที่ระลึกให้ไว้เป็นกำลังใจ และชื่นชมการให้บริการ … พนักงานเจ้าหน้าที่ขอขอบพระคุณสมาชิกด้วยความซาบซึ้ง ใว้ ณ โอกาสนี้

กิจกรรม1 กิจกรรม2 กิจกรรม3 กิจกรรม4