กำหนดการ การจัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทย “ประเพณีสงกรานต์” ประจำปี 2562

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  ร่วมกับ สำนักงาน สกสค.จังหวัดเลย  จัดกิจกรรม การจัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทย “ประเพณีสงกรานต์” ประจำปี 2562  (รายละเอียดดังกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้)

ภาพนิ่ง1

ภาพนิ่ง2