การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

ด้วยคณะกรรมการ ช.พ.ค. และคณะกรรมการ ช.พ.ส. มีมติให้เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.  รายละเอียดดังไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้