การออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2561

ด้วยโรงพยาลเกษมราษฎร์จัดคณะแพทย์เคลื่อนที่ จะลงพื้นที่ให้บริการตรวจสุขภาพในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้