การมอบรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี 2562 แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกสังกัด

 

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.  จะมอบรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี 2562   สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สนใจ และมีคุณสมบัติในกลุ่มบุคคล ประเภทต่างๆ   ตามประกาศฯ  ที่แนบมาพร้อมนี้  โปรดไปยื่นเอกสารเพื่อให้คณะกรรมการ สกสค.จังหวัดเลย พิจารณาให้ได้รับรางวัลดังกล่าว  ด่วน ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2562 นี้เท่านั้น

ภาพนิ่ง1 ภาพนิ่ง2 ภาพนิ่ง3 ภาพนิ่ง4 ภาพนิ่ง5 ภาพนิ่ง6 ภาพนิ่ง7 ภาพนิ่ง8 ภาพนิ่ง9 ภาพนิ่ง10 ภาพนิ่ง11 ภาพนิ่ง12 ภาพนิ่ง13 ภาพนิ่ง14 ภาพนิ่ง15 ภาพนิ่ง16 ภาพนิ่ง17 ภาพนิ่ง18 ภาพนิ่ง19 ภาพนิ่ง20 ภาพนิ่ง21 ภาพนิ่ง22 ภาพนิ่ง23 ภาพนิ่ง24 ภาพนิ่ง25 ภาพนิ่ง26 ภาพนิ่ง27 ภาพนิ่ง28 ภาพนิ่ง29 ภาพนิ่ง30 ภาพนิ่ง31 ภาพนิ่ง32 ภาพนิ่ง33