การประเมินผการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดเลย (ปฏิบัติระหว่าง 16 ก.ค. 62 – 15 ม.ค. 2563 )

 

แนะนำ สกสค.จ.เลย

 

สไลค์ประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผอ.สกสค.จ.เลย

ภาพนิ่ง1 ภาพนิ่ง2 ภาพนิ่ง3