การตรวจสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562 (ลดจุดตรวจ 1 จุด)

ด้วยโรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นสถานที่สอบ โอเน็ต ในวันที่ 2-3 มีนาคม 2562  ซึ่งตรงกับวันตรวจสุขภาพ ณ จุดตรวจฯ โรงเรียน เลยพิทยาคม  จึงของดจุดตรวจในวันที่ 2 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม  และให้ไปตรวจฯ ในวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.00-12.00 น.  ณ โรงเรียนเมืองเลย แทน