การดำเนินงานกับความรับผิดชอบของ สนง.สกสค. ที่สมาชิกควรทราบ (ตามที่สมาชิก สงสัย และ ตั้งคำถาม)

IMG_20190802_0002 IMG_20190802_0003 IMG_20190802_0004 IMG_20190802_0005 IMG_20190802_0006 IMG_20190802_0007 IMG_20190802_0008 IMG_20190802_0009 IMG_20190802_0010 IMG_20190802_0011 IMG_20190802_0012 IMG_20190802_0013 IMG_20190802_0014