การชำระหนี้สวัสดิการโครงการเงินกู้ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. กรณีค้างรายไตรมาส

เรียนสมาชิก ชพค. – ชพส. ที่ได้รับจดหมายแจ้งการค้างชำระเงินกู้ โครงการสวัสดิการเงินกู้ ชพค. – ชพส. จากสำนักงาน สกสค.จังหวัดเลย ทุกท่าน หากท่านที่ได้รับจดหมายดังกล่าวแล้วโปรดไปติดต่อสำนักงาน สกสค.จังหวัดเลย โดยด่วน เพื่อเจรจาตกลงและวิธีการชำระหนี้ฯ ขอรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 042-814614 ในวันและเวลาราชการ