กาชาดจังหวัดเลย ขอเชิญเที่ยวชมงานกาชาดดอกฝ้ายบานมะขามหวานเมืองเลย วันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2561

จังหวัดเลย  ยินดีต้อนรับทุกท่านเที่ยวชมงานกาชาดดอกฝ้ายบานมะขามหวานเมืองเลย ระหว่างวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2561  ณ หน้าศาลากลางจังหวัดเลย  ท่านจะได้พบกับวัฒนธรรม และประเพณีของจังหวัดเลย พร้อมขบวนแห่รถบุบผาชาติ และการแสดงที่สวยงามอลังการจากอำเภอต่างๆ ในจังหวัดเลย … ท่านช่วยกาชาด กาชาดช่วยท่าน …

 

152200398maxresdefaultimg_6923ำำำ123ptka52033750x422_761323_1498381510222