“กฤษฎีกา” ปัดวินิจฉัยปัญหาตั้งเลขาฯสกสค.

“กฤษฎีกา” ปัดวินิจฉัยปัญหาตั้งเลขาฯสกสค.

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตนได้รับมอบหมายจากนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด ศธ. ให้ไปชี้แจงต่อศาลปกครองกรณีที่นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการ ศธ. ในฐานะปฎบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ได้ยื่นเรื่องฟ้องศาลปกครองเพื่อขอให้มีการคุ้มครองฉุกเฉิน และเพิกถอนมติที่ประชุมคณะกรรมการ สกสค.ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 28 พ.ค.62 และคำสั่งคณะกรรมการ สกสค.ที่ 2/2562 ลงวันที่ 28 พ.ค.62 ที่ตั้งนายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการ ศธ.เป็นเลขาธิการ สกสค. ซึ่งตนได้แถลงต่อศาลว่าการสรรหาตำแหน่งเลขาธิการ สกสค. และตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค. เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนของกฏหมาย ทุกอย่าง ไม่มีการกลั่นแกล้ง หรือมีอคติ เช่นเดียวกับการไปชี้แจงต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณีที่ ศธ.ได้ส่งเรื่องให้ช่วยตีความในประเด็นการสรรหาเลขาธิการ สกสค. และผู้อำนวยการองค์กาค้าฯ ตนก็ได้ยืนยันเรื่องนี้เช่นกัน

ด้านนายอรรถพล กล่าวว่า ตนในฐานะผู้ร้องได้ไปแถลงต่อศาลถึงข้อผิดพลาดที่มิชอบด้วยกฏหมายใน 10 ประเด็น ซึ่งในแต่ละประเด็นมีข้อมูลเอกสารหลักฐานที่ชี้ให้เห็นนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด ศธ.ใช้อำนาจไม่ถูกต้อง โดยในวันที่ 4 ก.ค.นี้ ศาลปกครองได้นัดทั้งสองฝ่ายไต่สวนอีกครั้ง ก่อนจะตั้งองค์คณะเพื่อพิจารณาคดีภายใน 7 วัน คาดว่าศาลจะตัดสินได้ไม่เกินกลางเดือน ก.ค.นี้ เรื่องนี้ไม่มีอะไรซับซ้อน มีเอกสารยืนยันในสิ่งที่ตนร้องในทุกประเด็น ทั้งนี้มั่นใจว่าสุดท้ายแล้วจะมีการเพิกถอนคำสั่งแน่นอน ส่วนการยื่นเรื่องเพื่อฟ้องต่อศาลอาญาทุจริต ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลหลักฐาน เบื้องต้นมีผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกระทำความผิดอาญาชัดเจนแล้วไม่ต่ำกว่า 3 รายที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.ในวันที่ 28 พ.ค.2562 และภายในสัปดาห์หน้าน่าจะไปยื่นฟ้องผู้ที่เกี่ยวข้องต่อศาลได้ สำหรับกรณีที่ ศธ.ได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความประเด็นการสรรหารเลขาธิการ สกสค. และผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค.นั้น ตนได้เดินทางไปชี้แจงถึงข้อผิดพลาดดังกล่าวด้วยเช่นกัน และล่าสุดคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ได้มีมติไม่รับที่จะวินิจฉัยเรื่องนี้แล้ว เนื่องจากเห็นว่าศาลปกครองได้มีหมายเรียกให้ผู้ฟ้องและผู้ถูกฟ้องไปแถลงด้วยวาจาแล้ว.