กรอกแบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดเลย

ขอความร่วมมือครูและบุคลากรทางการศึกษากรอกแบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ ผอ.สกสค.จังหวัดเลย   กรอกข้อมูลได้ในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2561  แบบฟอร์มท่านสามารถโหลดได้ในคิวอาร์โค๊ชที่แนบนี้

111