ภารกิจผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดเลย นายวิเศษ อิ่มรักษา

ภายหลังได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดเลย  นายวิเศษ อิ่มรักษา ก็ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมในงานวันครูครั้งที่ 63 ปี 2562  ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม อย่างทันท่วงที

50527426_2280933075284866_1473391803657879552_n 50182968_2280933248618182_5771967452007104512_n 49564157_2280932895284884_1934862112350273536_n 49841056_2280932615284912_4014760352548913152_n 49897412_2280931495285024_2118583891102007296_n 49937669_2280931068618400_1332881879849762816_n 49938335_2280931585285015_3201847404194168832_n 50000843_2280932828618224_4395978376976793600_n 50053188_2280931688618338_2568121191508213760_n 50208992_2280933158618191_1401765892487905280_n 50053188_2280931688618338_2568121191508213760_n 50127156_2280932421951598_5131588618447486976_n