เลขาฯ สกสค. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

AI07NC3skm_1553746561