นายเอกศักดิ์ คงตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ “พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวินัยทางการเงินในเขตภาคกลาง” ระหว่างวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท จังหวัดอยุธยา

JkMjcmovJ8_1465802856