นายทองอยู่ แก้วไทรฮะ ประธานที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจการ ช.พ.ส.

1Np2DVEwAw_1465802776